Всичко и нищо

:)
„Ако имаш любов в живота си,
тя може да замести много неща,
които не ти достигат.
Ако нямаш любов в живота си,
няма значение какво още имаш –
то не е достатъчно.“
/Ан Ландърс/

About the author