За тихата и свята нощ…

Автор: Миглена Цакова
Рождество Христово
Размисли след концерт
“Рождественски песнопения”

…Мислите ни са като снежинки –
бързо хвърчат, бързо се топят,
пилеят се навсякъде…
Краят на годината е.
Равносметки, анализи, нови надежди.
И разбира се, очакване за празничност…

 
Някъде там, измежду хилядите гирлянди, украси и цветни лампички,
всред шумните наздравици и изречени благопожелания,
едва доловимо се носи усещане за мир, кротост и тишина.
Като полъх на нещо неизречено, като предчувствие за тайнство.
И е така всяка година по това време…
Дали всъщност, това не е спомена за най-тихата и свята нощ в историята на човечеството?
И дали не е точно това копнежа ни за истинска празничност?
“Рождественски песнопения” – историята на Рождество Христово.
Като умиротворение. Като припомняне.
Тихата и свята нощ…Единствената…
Тогава, когато се случва нещо непостижимо за човешкия ум!
Тогава, когато Бог се ражда сред хората.
Тогава, когато Всемогъщият е Младенец, повит в ясли…
Такова смирение светът не познава…Такъв Гост земята не е посрещала…
Това е тайнството – началото на човешкото спасение.
Песнопенията разказват точно това…
И не просто разказват а пренасят всички – и пеещи и слушащи точно в онзи миг на чудото…
С благоговение, кротост и отдавайки почит на Непостижимия..

Тайната на Рождеството става сякаш осезаема – макар и за миг,
но миг достатъчен, за да запали Витлеемската звезда в душите.
И да ни припомни, че ако отвътре не се украсим,
то всякакви цветни гирлянди и бенгалски огньове отвън ще са без значение.
Че ако не заблестят мислите и сърцата ни в прослава на Бога –
то е безполезно да отрупваме елхата с лампички и изящни играчки.
Че тайнството няма да го има и чудото няма да е възможно,
ако забравяме Какво и Кого празнуваме.

И все така като снежинки хвърчат мислите ни,
бързат, пилеят се навсякъде…
Краят на годината е.
Всички сме настроени приказно…
Защото дълбоко в нас (осъзнаваме или не)
грее спомена за най-тихата и свята нощ в историята на човечеството,
свети Витлеемска звезда и звучат Рождественски песнопения…

Видеоклипове от концерт „Рождественски песнопения“ в изпълнение на
Mитрополитски хор „Йеромонах Неофит Рилски“, гр. Гоце Делчев(Неврокоп)

About the author