Славеите на България

С признателност и благодарност за делото на Бончо и Лиляна Бочеви
създатели и диригенти на
хор „Бодра смяна“
Хор "Бодра смяна"
„Този детски хор е истинско чудо!
Това е интонация, ритъм, спонтанна музикалност. “
/ Пал Варга директор на Операта – Будапеща /
***
“ Този хор е безусловно единствен в света.
Качеството на гласовете,
тяхната спятост са изключително чисти;
хористите настъпват във всички жанрове –
от Монтеврди до модерната музика и народната песен.
И тези хлапаци на възраст от 11 до 16 години
пеят наизуст на 6 езика! “
/ Жорж Франк, сп. „Куорънт Музиколоджи“ САЩ /

“ Мисля, че не бих могъл да изразя по-добре своето възхищение
и голямото си приятелство към Бончо, към Лиляна и към „Бодра Смяна“,
освен с думите: вие сте най-добрият хор в света !“
/ Карл Аартс, Белгия /
***
“Те не просто хубаво пеят,
те са колективна творческа личност с един дъх,
с един усет, с една мисъл и едно усещане по време на музициране.”
/ Дмитрий Кабалевски – композитор, Русия /

/ Из „Златната книга на хор „Бодра смяна“ /

About the author