Пътища за никъде и пътища към дома

Из песента „High“ David Hallyday
photo by www.poznanie-bg.com“ ..Сега разбра, когато си нависоко,
достатъчно високо, за да мечтаеш
че има места, все още немечтани от сърцето ти,
където ще копнееш да отидеш.
Но, когато се издигаш високо, достатъчно високо,
можеш да видиш също, че има пътища
водещи за никъде и такива, които водят към дома…“

About the author