Ако чакаме…

:)
„Ако чакаме всички условия
да станат благоприятни,
за да започнем да действаме…
НИКОГА НЯМА ДА ЗАПОЧНЕМ!

Comments are closed.