Малките радости

Из „Вино от глухарчета“, автор: Рей Бредбъри
“ – Ето, в това е нещастието на вашето поколение — възкликна дядото. — Слушай, Бил, срам ме е заради тебе,
и ти си ми бил журналист!
Изхвърляте от тоя живот всичко,
което е сложено в него,
за да му дава вкус.
Пестите ни времето, пестите ни труда —
друго не знаете!

Той подритна презрително тревните чимове.
— Когато остарееш като мене, тогава ще разбереш,че малките радости
и малките неща струват повече от големите.
Една разходка в пролетното утро е по-хубава от
стокилометрово пътешествие с най-бързия автомобил и знаеш ли защо?
Защото е наситена с аромати, изпълнена е с неща, които растат.
Имаш достатъчно време да търсиш и да откриваш. “

About the author