Какво ще завещаем?…

сн. www.poznanie-bg.com
„Стресни се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!
След теб потомство иде цяло –
какво ще да му завещайш?“

/ Автор: Иван Вазов,
из „Линее нашто поколенье“
/

About the author