Бог ни търпи

Автор: Старецът Паисий Светогорец
"Видял ли си твоя брат, видял си твоя Бог!"Сега Бог търпи настоящето състояние.
Търпи, търпи, за да не може злият да се оправдае.
В някои случаи Бог се намесва пряко и веднага,
а в други чака. Не дава веднага изход и очаква
от страна на хората търпение, молитва, борба.
Какво благородство има Бог!
Един човек колко много хора беше погубил
през войната, а още живее.
Бог ще му каже в другия живот:
“Оставих те да живееш повече и от добрите”.
И той няма да има облекчаващи вината обстоятелства.
– Отче, как някои такива хора не умират, въпреки че са тежко болни?
– Изглежда, че имат тежки грехове и затова не умират. Бог очаква да се покаят.
– Но другите хора, които те измъчват?
– Тези, които биват измъчвани без вина, трупат спестявания. А които имат вина, изплащат дълга си.
– Отче, какво означава: А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани? (2 Тим. 3:13)
– Виж сега: някои хора имат егоизъм и Бог им удря по една плесница, за да слязат надолу. Други имат по-голям егоизъм и Бог им удря плесница, за да слязат още по-надолу. Но онези, които имат луциферска гордост, Бог ги оставя. Външно изглежда, че успяват в делата си,
но какъв успех е това? Черен успех.
Такива не падат просто долу, но падат направо в бездната. Бог да пази!

Из кн.”Духовно пробуждане”, Слова Том 2, Старецът Паисий Светогорец
Авторски права © 2008 СВЕТА ГОРА, АТОН,
Славянобългарски манастир, “СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ЗОГРАФ”

About the author