Да оцениш

:)
„Когато имаш нужното,
и не му даваш необходимото,
оставаш с нищото
и чак тогава осъзнаваш същността на малкото.“

About the author