Дяконе, Дяконе Левски…

Автор stedan, www.hulite.net
Vasil Levski
Дяконе, Дяконе Левски,
пак ти е време!
Ставай от гроба.
Ставай и тръгвай пак из България,
защото все сме си същите.
С душата на роба
строим на велможите къщите,
а те си подрънкват среброто със Юда.
Възкреси се, Апостоле,
защото без тебе празно остана
и във горите, и по полето.
А тези, които от твоето име живеят, Апостоле,
пак ще ти дръпнат въжето.
Възкреси се, Апостоле!

About the author