Когато…

zalez_16-03
„Когато сте изчерпали всички възможности,
знайте едно – НЕ СТЕ!“

/Робърт Шулър/

About the author