Ако помислим

prayer 2„Ако поне веднъж през живота си
бяхме мислили за това ‘какво ни е необходимо’
със същия ентусиазъм,
с който планираме две седмици ваканция,
бихме останали смаяни от
погрешността на нашите критерии и
от безсмислеността,
сред която протичат дните ни.“
/Дороти Кенфилд Фишър/

About the author