Понякога…

"Благослови враговете ми, Господи"
„Понякога искам да попитам Бог
защо позволява съществуването на бедност,
глад и несправедливост в света,
след като може да направи нещо по въпроса…
но се страхувам,
че и Той може да ми зададе същия въпрос…“

About the author