Живи

:)
„Moже да се каже, че сме живи
само в моментите,
в които сърцата усещат съкровищата ни.“
/Тортън Уайлдър/

About the author