Всичко и нищо

:)
„Понякога нищо не те интересува,
ако нямаш единственото,
което искаш.“

About the author