Идеална позиция

Молитва
„Когато светът те постави на колене,
ти си в идеалната позиция да се молиш.“
/ Руми /

„When the world pushes you to your knees,
you are in the perfect position to pray.“
/ Rumi /

About the author