Дано

Автор: m_space

by weheartit.com
by weheartit.com

За хубавото идват всички,
за битките оставаш сам.
Бурята е еднолична
отдръпват се, да спре дъжда.
След изстрелите винаги е тихо…
Кой оцелял-оцелял.
С теб или без теб, живот ще има.
Дано не си го пропилял…

About the author