Ако сме същите

"Сърцето"
“Всяка истинска любов и приятелство
са разказ за неочаквано преобразяване.
Ако преди да обикнем
и след като сме обичали,
сме същите,
значи не сме обичали достатъчно.”
/Елиф Шафак, “Любов” /

About the author