Център на внимание

:)
„Стремежът на човек да бъде център на
общото внимание на хората е пагубен за него,
защото нищо не умъртвява така бързо душата,
както жаждата да се нравим на хората.“
/ Максим Горки /

About the author