(на)време

navreme“Всичко се прави, когато му е времето,
а не когато имаш време…”

About the author