Винаги е избор

holding-1„…Всичко това са измислени приказки – за разстояния, за причини. Хората не се разделят, освен ако не скъсат връзката в сърцата си.
Други начини няма, а са измислили раздялата, за да оправдаят нежеланието си да обичат докрай. Раздялата е винаги избор на сърцето а не на обстоятелствата.“ / ~ Из “Little fool in а big world. Sunflowers stories” ~ m_space/M&D Association /

About the author