Някъде там, зад комините

m_space
Ти си моето минало,
а то остана на пътя,
някъде там, зад комините
на някогашни безсъния.
Много, много отдавна
те прежалих със залеза.
Какво си за мен ли?
Прощавай, само откъсната страница…

About the author