Лесно и трудно


„Лесно е да заситиш на някой глада,
трудно е да запълниш празнотата в сърцето му.“
~Тоше Проески

„Lesno e nekomu da mu go smiris gladot,
tesko e da mu ja popolnis prazninata vo srceto“
~ Tose Proeski

About the author