Първият човек и последният

Heart in my hands„Първият човек, за който мислиш сутрин
и последният, за който мислиш през нощта –
това е причина за твоето щастие
или причина за твоята болка.“
~ Ерих Мария Ремарк

About the author