Чуждият проблем

„За мишките и хората“, Джон Стайнбек
179610_10150092345018798_613510_n
Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата е сложил капан за мишки.
Тя разказала за това на кокошката,
овцата и кравата. Но те всичките и отговаряли:
„Капанът за мишки е твой проблем, а не наш!“
Малко по-късно в капана се хванала змия –
и ухапала жената на фермера.
Опитвайки се да я излекуват, сварили на жената супа от кокошката. После заколили овцата, за да нахранят всички, пристигнали да навестят болната.
И, накрая, заколили кравата, за да нахранят гостите, дошли на погребението.
И през цялото време мишката наблюдавала от дупката си
и мислела за нещата, които са чужд проблем, докато не станат твой!

About the author