Ръка за ръка


“Да се научим най-напред
да милеем един за друг, да се жалим,
та да се хванем всички ръка за ръка…”

~ Димитър Талев, Преспанските камбани

About the author