Само едно

poznanie-tree-sun„Предавайте ме, крадете ме,
убивайте ме, само едно
не можете никога да ми отнемете:
сърцето и любовта.
Имам ли това, аз винаги ще живея!“

About the author