Най-хубавият подарък

02

„Най-хубавият подарък е онзи,
който е платен и украсен
с любовта на сърцето,
това, което никой не може да закупи с пари.“

About the author