Дори една сълза…

music-rose water„Виждаш ли, чипоноско, как безвъзвратно отлита времето?
Не можем да го спрем, не можем да го забавим,
не можем да го върнем.
А никога в сърцето не боли така силно, както боли, заради пропуснати мигове. За това цяр няма.
Моля те, стреми се никога да не пропускаш
истински важното – да прегърнеш, да останеш,
да усмихнеш, да зарадваш, да утешиш…
Ако дори една сълза пропуснеш да изтриеш –
после боли така, сякаш си пропуснал всичко…“

~ Из “Little fool in а big world. Sunflowers stories”
m_space/M&D Association

About the author