За стремежите

:)“Стремете се НЕ да бъдете успешни,
стремете се да бъдете полезни.”
~ Алберт Айнщайн

About the author