Гневът на съпругата

Автор: Джериес Авад „„Скритият дар“
164393_482478023797_5354931_nМъж и жена били женени повече от 60 години. Споделяли всичко. Нямали тайни един от друг освен една кутия за обувки, която жената
държала в стаичката си. Тя била предупредила мъжа си никога да не пита за какво е тази кутия.
През всичките години съвместен живот мъжът изобщо не мислел за кутията, но ето, че един ден жена му се разболяла тежко и според доктора нямала шанс да оздравее. За да не отнесе любимата му жена тайната си в гроба, мъжът свалил кутията и я занесъл до леглото на съпругата си. Тя също смятала, че е време да му покаже какво има вътре. Когато я отворил, той видял в нея две плетени кукли и 95 хиляди долара.
Попитал я какво значи това.
– Когато се оженихме, – отговорила жената, баба ми каза, че тайната на
щастливия брак е да не се караме. Посъветва ме, когато ти се ядосам, да си премълча и да оплета една кукла.
Старецът се развълнувал и едва успял да преглътне сълзите си.
В кутията имало само две кукли. Значи тя му е била ядосана само два пъти през всичките години съвместен живот. Изпълнило го огромно щастие.
– Скъпа! – попитал мъжът, това обяснява куклите, но откъде са се взели
всичките тези пари?
– О, това са парите, които спечелих от продажбата на куклите.

About the author