Избор

За равнодушието
„Спокойствието е по-силно от емоциите,
мълчанието е по-силно от вик…
Безразличието е по-лошо от война!“

~ неизв. автор

About the author