Светът е красив

Кърт Вонегът
Бъди благ.
Не позволявай на света да те направи коравосърдечен.
Не позволявай на болката да те накара да мразиш.
Не позволявай на горчивината да ти отнеме сладостта.
Гордей се, че дори всички други да го оспорват,
ти все още вярваш, че светът е красив.

Photo by www.irishcentral.com

About the author