Този път има ли сърце?

Дон Хуан кък Карлос Кастанеда

Оглеждай всеки път внимателно и отговорно. Изпробвай го толкова пъти, колкото намериш за необходимо. После задай на себе си и само на себе си един въпрос. Ще ти кажа какъв е той:
ТОЗИ ПЪТ ИМА ЛИ СЪРЦЕ?
Ако има, пътят е добър. Ако няма, той е безполезен.“

About the author