Много е просто

„В най-кривите ти моменти –
тогава, когато си на ръба,
най-ярко се открояват предаността и предателството.
Някои стоят с теб докрай,
други отсъстват,
намирайки извинения със собствените си борби и болки.
Много е просто.
Едното е – преданост,
другото – обикновен егоизъм.
Защото винаги има избор и за едните и другите.
Нищо. Дръж едните близо до сърцето си,
а на другите прости и… не губи време за обяснения.
В крайна сметка, човек разбира само тогава,
когато лично преживее уроците си.“ /Познание-Бг/

About the author