Неща…


“Най-важните неща в живота…
не са неща!…”
/ Антони Деанджело /

About the author