По желание

:)
„Ако някой иска да влезе в живота ти –
да влезе,
ако иска да излезе – да излезе,
но не позволявай на никого
да застава на вратата,
защото пречи.“
😉

About the author