България в сърцата

Тонка Обретенова
“Четирима сина загубих!
Двама са в гроба, а другите полуживи.
Но още четирима да имах,
пак щях да ги накарам да носят
българското знаме със златния лъв.”

/ Баба Тонка Обретенова 1812 – 1893 /

About the author