Талантите

:)
„Използвай всичките си таланти –
и най-добрите, и най-скромните.
Горите щяха да бъдат много тихи,
ако ги огласяха само птиците,
които умеят да пеят най-добре.“
/Хенри ван Дайк/

About the author