Присъствието ти

3„Хората, които не правят разлика,
когато те няма,
не заслужават присъствието ти.“

About the author