Да можеш да разбереш…

:)
„Хора, които се хранят с корема си,
никога не могат да разберат онези,
които се хранят със сърцето си.“

About the author