Ще се върне ли?

86
– Ако човек обича, ще се върне ли?
– Ако обича, няма да си тръгне…

About the author