Правете така

photo by www.poznanie-bg.com
„Правете така, че да имате онова,
което желаете –
иначе ще бъдете принудени да обичате
онова, което имате.“
Бърнард Шоу

About the author