Ще устоим

Adele – Sky Fall
sea-horses-wallpapers_9263_1024x768
…Толкова закъснях…
И това ме помита, отнася ме…
Сякаш се срутва небето, нека.
И когато се разпада ние няма да се предадем,
но заедно ще се изправим пред всичко.
Така и започнахме, когато се срутваше всичко,
разделени от хиляди километри и полюси,
където воюват светове и дните са мрачни.

Може някой да има номера ми, да вземе името ми,
но никога няма да притежава сърцето ми.
Нека всичко се срине и когато се разпада
ние няма да се предадем,
но заедно ще се изправим пред всичко
Където и да отидеш, ще отида и аз
каквото ти виждаш, ще виждам и аз
Знам, че никога няма да съм себе си,
без твоята закрила, без топлите ти прегръдки,
пазещи ме от злото
Не пускай ръката ми и ще устоим.
Дори небето да се срути, когато се разпада
ние няма да се предадем,
заедно ще се изправим пред всичко

About the author