Трябва много силно да ти липсвам

Автор: m_space

hope-1Само, който ме обича,
някой ден ще разбере
шиповете във очите ми
и разораното сърце,
полюсите на безсилие,
бягствата в дъжда.
Трябва много силно да ме мислиш,
за да разбиеш тежката врата,
която е залостена догоре
и е затрупана с вини.
Барикадирани са всички входове,
поне навън да не вали.
Все има писти за излитане,
дори за самолетите сковани в скреж.
Трябва много силно да ти липсвам,
за да успееш да ме спреш

About the author