Защото вас ви няма!

Автор: Миглена Лалова

Защото вас ви няма, затова –
ще пребиват, като кучета децата ви.
Негодниците, ненаситили се с власт,
защото липсвате – те нека газят…

Защото си мълчите, затова –
ще ви се хилят от екраните,
те охолстват в паралелен свят,
вие стягайте коланите!

Защото спите, затова
чернеем под обсади и блокади –
на каски, щитове…Война?!
Децата ни ги влачат по площада…
21a8fc0d28853417e8a3a19553d6aec7

 
Защото все ви няма, затова
не питайте България къде е.
Бог да пази нашата земя!
А вие се покривайте и спете!…

About the author