Свободата

Автор: m_space
baby-handsИмаш свободата – да ми вярваш или не,
да останеш или да си тръгнеш.
Тази свобода е пътеката ми към теб, моята болка и надежда, моите страхове.
Всеки миг може да е начало или край. Всеки миг можем да се изгубим или да се намерим.
Бариерите помежду ни могат да падат или да се множат. Зависи от нас.
Доверието означава много, но то е избор.

Ако аз ти вярвам безрезервно, не изисквам същото от теб.
Никой не може да изисква, доверието или го има, или го няма.
Ако го няма сигурно има причини за това.
Тогава ще спра на тази граница, която застрашава свободата ти
и няма да пристъпя напред нито крачка. До момента,
в който отново може би ще си вярваме до край.
Имаме свободата да преценяваме, да пресяваме, да се съмняваме.
Мога да съм до теб само по този начин, нито по-малко, нито повече.
Имаш свободата – да ми вярваш или не…

About the author