Омразата е, като киселина

heart-sun„Омразата е като киселина.
Тя може да повреди съда,
в който се съхранява по същия начин,
по който съсипва обекта, върху който се излива.“
~ Ан Ландърс

Hate is like acid. It can damage the vessel in which it is stored as well as destroy the object on which it is poured. ~ Ann Landers

About the author