През девет земи, в десета

Автор: Caribiana
205727_10150136813513798_8129645_n
Там някъде, ужасно надалече,
където всички планини започват,
където всички тънкокрили вечери
се свиват в малка, тъмносиня точка,
където са началото на зимата
и всички краища на седемте морета,
където птиците заспиват по комините
и стихва влюбения шепот на сърцето ми,
там някъде, където нищо няма,
освен безвремие, безразстояние…
те скривам в себе си…
Теб скривам само.
В Десетата Земя. На обичта ми.

About the author