Заедно

Из „Мечо Пух“, А. Милн
12185037592280„-Пух, обещай ми,
че няма да ме забравиш никога!
Дори когато стана на сто!!
-„А аз на колко ще бъда тогава?!“
-„На деведесет и девет“
Пух кимна:
-„Обещавам!“
……..Все още с очи,отправени към света,
Кристофър Робин се засмя и скочи на крака.

-„Ела!“
-„Къде?“-попита Пух..
-„Навсякъде!“
И те тръгнаха.ЗАЕДНО.

About the author